גופים מיסודו של ור"ה

מחב"א – מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי


מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי, הינו עמותה ללא מטרות רווח, שנוסדה על ידי ור"ה, ונתמכת על-ידי הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה. העמותה עוסקת בתשתיות תקשורת, שרותי מידע דיגיטאליים, טכנולוגיות למידה ובתשתיות גריד, ועושה לטיפוח שיתוף הפעולה וסיוע בתחומים אלו בין המוסדות החברים בה, ובינם לבין מוסדות מחקר וארגונים בעלי עניין משותף, העוסקים בנושאי המחקר וההוראה האוניברסיטאית.
לאתר מחב"א

מאל"ו – מרכז ארצי לבחינות והערכה


המרכז הארצי לבחינות והערכה הינו עמותה ללא מטרות רווח שהוקמה ב- 1981 על פי החלטת ור"ה, לצורך בנייה והפעלה של מערכת מבחנים לחיזוי ההצלחה בלימודים אקדמיים – שתסייע בתהליך הברירה והמיון של מועמדים למוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
לאתר מאל"ו

משרד ור"ה


עוסק בתיאום המנהלי והלוגיסטי, במעקב ובהוצאה לפועל של החלטות ור"ה בפורומים השונים ובהבאתם של נושאים שונים לשולחן ור"ה, לפי הצורך. כמו כן, המשרד אחראי על הקשר בין ור"ה לגופים הרגולטוריים השונים כמו ות"ת-מל"ג, ועדות הכנסת, משרדי ממשלה ועוד. משרד ור"ה גם מהווה גוף מקשר לפניות מהתאחדות הסטודנטים, פניות מהציבור וכדומה.
דבורה מרגוליס היא ראש מינהל ור"ה.

ליצירת קשר עם ור"ה