פרופסור פרץ לביא יכהן כיו"ר ור"ה

פרופ' פרץ לביא, נשיא הטכניון, יכהן כיו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות. פרופ' מנחם בן ששון, נשיא האוניברסיטה העברית, מסיים את תפקידו כיו"ר ור"ה

פרופ' לביא: "המחקר המדעי באוניברסיטאות הוא מנוע צמיחה מרכזי להמשך פיתוחה וחיזוק מעמדה של המדינה. מעמדנו בצמרת אוניברסיטאות המחקר בעולם הושג בזכות עבודה קשה בתנאים של תת תקצוב חריף. בפני ור"ה עומדת המשימה להבטיח כי ממשלת ישראל תפעל לאפשר את המשך תפקודן של האוניברסיטאות ברמה הגבוהה ביותר."

פרופ' בן-ששון: "המחקר האיכותי העומד בליבת פעילות האוניברסיטאות הוא שיאפשר את פיתוחה העתידי של מדינת ישראל. חובה על ממשלת ישראל להעמיד את נושא ההשכלה הגבוהה בראש סדר העדיפויות שלה".

פרופ' פרץ לביא, נשיא הטכניון, מונה על ידי נשיאי אוניברסיטאות המחקר ליו"ר

פרץ לביא יור ורה

פרופסור פרץ לביא, יושב ראש ור"ה

ור"ה – ועד ראשי האוניברסיטאות. פרופ' מנחם בן ששון, נשיא האוניברסיטה העברית, יסיים בתום הקדנציה את תפקידו כיו"ר אותו מילא בשנתיים וחצי האחרונות.

פרופ' מנחם בן ששון: "בשנים האחרונות, עמדו בפני ור"ה משימות ואתגרים מבית ומחוץ שאיימו לפגוע במעמדה ובעתידה של ההשכלה הגבוהה והמחקר בישראל. בין האתגרים נמנים הניסיונות להטלת חרמות אקדמיים בעולם על חוקרים באוניברסיטאות; ולצדם מגמות מבית דוגמת זו שלא להשתתף בתוכנית תקצוב ושת"פ מדעי אירופאי. וכן ניסיונות השפעה של גורמים פוליטיים על האקדמיה ואופן הניהול שלה. המוסדות האקדמיים מתנהלים על סמך קריטריונים של מצוינות אקדמית, ושאיפה להישגים מדעיים, הישגיהם גבוהים ברמה בין-לאומית ושומה על הממשלה ועל החברה בישראל לאפשר להם להתנהל בדרך שהובילה אותנו למצוינות.

תקציבי ההשכלה הגבוהה ותוכנית החומש לא נתנו מענה מספק לפיתוח של תשתיות מדע הולמות, שיובילו קדימה את המחקר במדינת ישראל, שיאפשרו להשיב מדענים לארץ ולמנוע את תופעת בריחת המוחות. המחקר האיכותי העומד בליבת פעילות האוניברסיטאות הוא שיאפשר את פיתוחה העתידי של מדינת ישראל. חובה על ממשלת ישראל להעמיד את נושא ההשכלה הגבוהה בראש סדר העדיפויות שלה על מנת לאפשר לאוניברסיטאות המחקר לתפקד ברמה הגבוהה ביותר.

בפני יו"ר ור"ה הבא עומדות משימות חשובות. חברי ואני מודים לפרופ' פרץ לביא על שניאות לשאת בעול הנהגת ור"ה ומאחלים לו ולנו איתו, הצלחה רבה בתפקידו. אני מודה לדוד ברקת, יו"ר פורום המנכ"לים ומנכ"ל אונ' בן גוריון, שהיה שותף יוצא דופן ויד ימיני למשימות של ניהול ור"ה, וכן לפרופ' אהרון שי, רקטור אוניברסיטת תל אביב ויו"ר פורום הרקטורים."

פרופ' פרץ לביא: "המחקר המדעי באוניברסיטאות הוא מנוע צמיחה מרכזי להמשך פיתוחה וחיזוק מעמדה של המדינה. אוניברסיטאות המחקר בישראל נמנות עם צמרת אוניברסיטאות המחקר בעולם. מעמד זה הושג בזכות עשרות שנים של עבודה יומיומית קשה בתנאים של תת תקצוב חריף. בפני ור"ה עומדת המשימה להבטיח כי ממשלת ישראל תפעל לאפשר את המשך תפקודן של האוניברסיטאות ברמה הגבוהה ביותר. בראש ובראשונה אמורים הדברים בצורך להעלות את הצורך בתקצוב המחקר למקום גבוה יותר בסדר העדיפויות הלאומי.

נושא מרכזי נוסף שיעמוד על סדר יומנו הוא סוגיית החופש האקדמי באוניברסיטאות. חופש זה הינו עקרון יסוד ותנאי בל יעבור להמשך קיומה של הרמה האקדמית הגבוהה אליה הגיעו האוניברסיטאות בישראל. הדבר יתאפשר רק אם נמשיך להבטיח כי לא תהיה כל התערבות של גופים פוליטיים בניסיון לפגוע בחופש זה ולכפות סדר יום פוליטי שאינו מתנהל על סמך אמות מידה של מצוינות אקדמית ומדעית. "

הודעה לעיתונות מטעם ועד ראשי האוניברסיטאות, 25 פברואר, 2015