צור קשר

לקבלת מידע נוסף על אודות פעילות ועד ראשי האוניברסיטאות ולפניות אחרות יש ליצור קשר עם:

גב' דבורה מרגוליס, ראש מנהל ור"ה.

גב' תמר שטיין-זקן,  רכזת ור"ה.

דואר אלקטרוני:

dvora@mail.iucc.ac.il

vera.office@mail.huji.ac.il

טל. 02.5635433  פקס. 02.5662687

כתובתנו למשלוח דואר:

ועד ראשי האוניברסיטאות, האוניברסיטה העברית, קרית אדמונד י. ספרא, גבעת רם. ירושלים 91010.