צור קשר

לקבלת מידע נוסף על אודות פעילות ועד ראשי האוניברסיטאות ולפניות אחרות יש ליצור קשר עם:

גב' דבורה מרגוליס, ראש מנהל ור"ה

גב' תמר שטיין-זקן,  רכזת ור"ה

דואר אלקטרוני:

dvora@mail.iucc.ac.il

vera.office@mail.huji.ac.il

vera.refua@gmail.com – לקבלת פרטים על מתווה לקליטה בפקולטות לרפואה לשנה"ל תשפ"ד של סטודנטים הלומדים בחו"ל וגויסו בצו 8

טל. 02.5635433

כתובתנו למשלוח דואר:

ועד ראשי האוניברסיטאות, האוניברסיטה העברית, קרית אדמונד י. ספרא, גבעת רם. ירושלים 91010