• הטכניון
  • העברית ירושלים
  • וייצמן
  • בר אילן
  • תל אביב
  • אוניברסיטת חיפה
  • בן גוריון
  • האוניברסיטה הפתוחה
  • אריאל

מהו ועד ראשי האוניבסיטאות?

ור"ה – ועד ראשי האוניברסיטאות, הינו גוף וולונטרי שהוקם על ידי ראשי אוניברסיטאות המחקר של ישראל. חברים בו הנשיאים, הרקטורים והמנהלים הכלליים של האוניברסיטאות. מטרת פעילות ור"ה היא לקדם ולייעל את הטיפול המשותף בנושאים הנוגעים לכל האוניברסיטאות, ולהציג את עניינן המשותף בצורה היעילה ביותר בפני מקבלי ההחלטות השונים הנוגעים למערכת ההשכלה הגבוהה של ישראל. כל זאת למען הקידום, השיפור והטיפוח של המחקר המדעי וההוראה האקדמית לטובת מדינת ישראל והחברה הישראלית.
7.12.2023 – גילוי דעת על השימוע בקונגרס האמריקאי – ור"ה
26.4.2024 – גילוי דעת על מצב הקמפוסים בארה"ב – ור"ה
3.6.2024 – גילוי דעת על הצעת החוק של יו"ר הקואליציה – ור"ה

VERA – Association of University Heads, Israel, is a voluntary body founded by the heads of Israel's research universities. Members are the Presidents, Rectors and Director General's of each of Israel's universities. The objective of the association is to promote and to improve the management of aspects of common interest to all the universities and to present their common interest in the most efficient manner to the decision making bodies in higher education. All this in order to promote, improve and develop scientific research and standards of academic teaching for the good of the country and its citizens.
VERA – To our Colleagues – 11.10.2023
VERA – To our Colleagues – 1.11.2023
VERA – Statement on congressional hesring – 7.12.2023
VERA – Statement on events on US campuses – 26.4.2024
VERA to CRUE – Response to Boycot Decision – 21.5.2024
VERA to CRUE – Respuesta a la Decisión de Boicot – 21.5.2024

דבר יו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות

פרופ' צבן

דבר היו"ר

"מחקר בסיסי והוראה מיטבית ביססו את מעמדה של האקדמיה, כמי שמובילה את האנושות בחתירתה המתמדת לידע וכבית הגידול של דורות המומחים והמומחיות בכל תחומי הדעת. זוהי תקופה נפלאה להיות בה איש מדע ואשת מדע. לצד העמקת ההבנה והוספת הידע, אנו זוכים גם לקדם ולייצר פתרונות מעשיים ונחוצים לאתגרים המהותיים שעומדים בפני האנושות, ולהשפיע כבר עכשיו."

פרופ' אריה צבן, יו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות

המשך