הרקטורים

"הרקטור מייצג את הסמכות האקדמית של הסנאט ומליאתו. הוא בעל הסמכות והאחריות להפעלת כלל ענייניה האקדמיים של האוניברסיטה לרבות תחומי ההוראה, המחקר, הקבלה, הליך המינויים, התיקנון, התכנון והבקרה האקדמיים. הרקטור כפוף לנשיא וממלא מקומו." (מתוך אתר אוניברסיטת תל אביב)

פרופ' חיים היימס – רקטור אוניברסיטת בן גוריון – יו"ר פורום הרקטורים של ור"ה

פרופ' אלברט פנחסוב – רקטור אוניברסיטת אריאל

פרופ' אמנון אלבק – רקטור אוניברסיטת בר אילן

פרופ' זיו רייך – סגן נשיא מכון ויצמן

פרופ' גור אלרואי – רקטור אוניברסיטת חיפה

פרופ' עודד רבינוביץ– משנה בכיר לנשיא הטכניון

פרופ' ברק מדינה – רקטור האוניברסיטה העברית

פרופ' מרק שטייף – רקטור אוניברסיטת תל אביב

פרופ' גיא מירון – משנה לנשיאת האוניברסיטה הפתוחה