הרכב ור"ה כיום

פרופ' אריה צבןנשיא אוניברסיטת בר-אילן – יושב ראש ור"ה

הנשיאים האחרים, חברי ור"ה:

פרופ’ יהודה שינפלד – נשיא אוניברסיטת אריאל בשומרון

פרופ' דניאל חיימוביץ' – נשיא אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' אלון חן – נשיא מכון וייצמן

פרופ' רון רובין – נשיא אוניברסיטת חיפה

פרופ' אורי סיון – נשיא הטכניון

פרופ' אשר כהןנשיא האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ׳ אריאל פורת – נשיא אוניברסיטת תל אביב

פרופ' מימי איזנשטדט – נשיאת האוניברסיטה הפתוחה

 

מר ישי פרנקל– מנכ"ל האוניברסיטה העברית, הוא יו"ר פורום המנכ"לים של ור"ה.

עו"ד רחל בן ארי היא היועצת המשפטית של ור"ה.

גב' דבורה מרגוליס היא ראש מינהל ור"ה