הרכב ור"ה כיום

פרופ' אשר כהן, נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים הוא יושב ראש ור"ה.

נשיאי האוניברסיטאות, חברי ור"ה האחרים הם:

פרופ' אורי סיון נשיא הטכניון

פרופ' אריה צבן נשיא אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' אלון חן נשיא מכון וייצמן

פרופ' דניאל חיימוביץ'נשיא אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ׳ אריאל פורתנשיא אוניברסיטת תל אביב

פרופ' רון רוביןנשיא אוניברסיטת חיפה

פרופ' מימי אייזנשטדט נשיאת האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' בועז גולני – מנכ"ל הטכניון, הוא יו"ר פורום המנכ"לים של ור"ה.

עו"ד רחל בן ארי היא היועצת המשפטית של ור"ה.

גב' דבורה מרגוליס היא ראש מינהל ור"ה.