המנכ"לים

המנהל הכללי ממונה על הניהול השוטף של המוסד. תפקידו הוא להגדיר את אופן הפעילות של המנהלים תחתיו והעובדים, להיות אחראי על נכסיו של המוסד, לקבוע אסטרטגיה להצלחתו השיווקית ועוד ועוד.

מר ישי פרנקלמנכ"ל האוניברסיטה העברית – יו"ר פורום המנכ"לים של ור"ה

עו"ד יורם שימנכ"ל אוניברסיטת אריאל

מר טל בן חיים מנכ"ל אוניברסיטת בן גוריון

מר זהר ינון – מנכ"ל אוניברסיטת בר אילן

פרופ' אלון הרמלין – סגן נשיא למינהל וכספים – מכון וייצמן

מר מיכאל ויינר – מנכ"ל אוניברסיטת חיפה

פרופ׳ בועז גולני – מנכ"ל הטכניון

מר גד פרנק – מנכ"ל אוניברסיטת תל אביב

גב' רות שוהם – מנכ"לית האוניברסיטה הפתוחה