המנכ"לים

המנהל הכללי ממונה על הניהול השוטף של המוסד. תפקידו הוא להגדיר את אופן הפעילות של המנהלים תחתיו והעובדים, להיות אחראי על נכסיו של המוסד, לקבוע אסטרטגיה להצלחתו השיווקית ועוד ועוד.

פרופ׳ בועז גולני מנכ"ל הטכניון ויו"ר פורום המנכ"לים של ור"ה

מר ברוך מרזן מנכ"ל אוניברסיטת חיפה

מר דוד ברקת – מנכ"ל אוניברסיטת בן גוריון

פרופ' אלון הרמלין – סגן נשיא למינהל וכספים – מכון וייצמן

זהר ינוןמנכ"ל אוניברסיטת בר אילן

מר גד פרנק מנכ"ל אוניברסיטת תל אביב

מר עמית שטרייטמנכ"ל האוניברסיטה הפתוחה

מר ישי פרנקלמנכ"ל האוניברסיטה העברית