המנכ"לים

המנהל הכללי ממונה על הניהול השוטף של המוסד. תפקידו הוא להגדיר את אופן הפעילות של המנהלים תחתיו והעובדים, להיות אחראי על נכסיו של המוסד, לקבוע אסטרטגיה להצלחתו השיווקית ועוד ועוד.

מר ישי פרנקלמנכ"ל האוניברסיטה העברית בירושלים – יו"ר פורום המנכ"לים של ור"ה

ד״ר רפי אבירם – מנכ"ל הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

מר מאיר בינג – מנכ"ל האוניברסיטה הפתוחה

מר טל בן חיים – מנכ"ל אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' אלון וינגרטן סגן נשיא למינהל וכספים מכון ויצמן למדע

מר שרון זייד – מנכ"ל אוניברסיטת חיפה

מר זהר ינון – מנכ"ל אוניברסיטת בר אילן

מר גד פרנק – מנכ"ל אוניברסיטת תל אביב

עו"ד יורם שימנכ"ל אוניברסיטת אריאל בשומרון