הרקטורים

"הרקטור מייצג את הסמכות האקדמית של הסנאט ומליאתו. הוא בעל הסמכות והאחריות להפעלת כלל ענייניה האקדמיים של האוניברסיטה לרבות תחומי ההוראה, המחקר, הקבלה, הליך המינויים, התיקנון, התכנון והבקרה האקדמיים. הרקטור כפוף לנשיא וממלא מקומו." (מתוך אתר אוניברסיטת תל אביב)

פרופ' עודד רבינוביץ' משנה בכיר לנשיא הטכניון – יו"ר פורום הרקטורים

פרופ' חיים היימסרקטור אוניברסיטת בן גוריון

פרופ' ברק מדינה רקטור האוניברסיטה העברית

פרופ' גיא מירוןמשנה לנשיאת האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' זיו רייך סגן נשיא מכון ויצמן

פרופ' ירון עוזרקטור אוניברסיטת תל אביב

פרופ' מרים פאוסטרקטור אוניברסיטת בר אילן

פרופ' גוסטבו משרקטור אוניברסיטת חיפה