הרקטורים

"הרקטור מייצג את הסמכות האקדמית של הסנאט ומליאתו. הוא בעל הסמכות והאחריות להפעלת כלל ענייניה האקדמיים של האוניברסיטה לרבות תחומי ההוראה, המחקר, הקבלה, הליך המינויים, התיקנון, התכנון והבקרה האקדמיים. הרקטור כפוף לנשיא וממלא מקומו." (מתוך אתר אוניברסיטת תל אביב)

פרופ' עודד רבינוביץ' – משנה בכיר לנשיא הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל – יו"ר פורום הרקטורים של ור"ה

פרופ' אמנון אלבק – רקטור אוניברסיטת בר אילן

פרופ' גור אלרואי – רקטור אוניברסיטת חיפה

פרופ' חיים היימסרקטור אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' גיא מירון – משנה לנשיא האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' אלברט פנחסוב רקטור אוניברסיטת אריאל בשומרון

פרופ' זיו רייך – סגן נשיא מכון ויצמן למדע

פרופ' מרק שטייף – רקטור אוניברסיטת תל אביב

פרופ' תמיר שפר – רקטור האוניברסיטה העברית בירושלים