הרקטורים

"הרקטור מייצג את הסמכות האקדמית של הסנאט ומליאתו. הוא בעל הסמכות והאחריות להפעלת כלל ענייניה האקדמיים של האוניברסיטה לרבות תחומי ההוראה, המחקר, הקבלה, הליך המינויים, התיקנון, התכנון והבקרה האקדמיים. הרקטור כפוף לנשיא וממלא מקומו." (מתוך אתר אוניברסיטת תל אביב)

פרופ' חיים היימסרקטור אוניברסיטת בן גוריון – יו"ר פורום הרקטורים

פרופ' עודד רבינוביץ' משנה בכיר לנשיא הטכניון

פרופ' ברק מדינה רקטור האוניברסיטה העברית

פרופ' גיא מירוןמשנה לנשיאת האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' זיו רייך סגן נשיא מכון ויצמן

פרופ' מרק שטייף רקטור אוניברסיטת תל אביב

פרופ' אמנון אלבק – רקטור אוניברסיטת בר אילן

פרופ' גור אלרואירקטור אוניברסיטת חיפה