הפורומים של ור"ה

הפורומים הפועלים על בסיס קבוע תחת ור"ה:

הפורום הבין-אוניברסיטאי למדיניות קבלה

בפורום זה חברים שני נציגים מכל אוניברסיטה, איש המינהל האחראי על רישום וקבלת תלמידים למוסד, וכן איש אקדמיה, לרוב ס. רקטור העוסק בנושאים אלה מבחינה אקדמית.

הפורום מתכנס אחת לשלושה חודשים או בהתאם לדחיפות הנושאים שעל סדר היום.

•           פרופ' פאול פייגין, משנה בכיר לנשיא הטכניון, עומד בראש הפורום.

פורום היועצים המשפטיים

פורום זה מורכב מהיועצים המשפטיים של האוניברסיטאות ואנשי המחלקות המשפטיות שלהן.

הפורום מתכנס אחת לכמה חודשים, בהתאם לדחיפות הנושאים שעל סדר היום.

•           עו"ד פפי יקירביץ', היועצת המשפטית של האוניברסיטה העברית, עומדת בראש הפורום.

–           פורומים נוספים, כמו פורום מכרזים, פורום סמנכ"לי משאבי אנוש ואחרים, מתכנסים אד-הוק לפי הצורך, בהתאם להחלטות ועדת המנכ"לים של ור"ה.