פרופ' אריאל פורת

נשיא אוניברסיטת תל אביב, פרופ' פורת הוא משפטן בעל תואר שלישי מאוניברסיטת תל אביב. לאחר קבלת התואר השלישי היה עמית מחקר באוניברסיטת ייל. כיום הוא גם חבר באקדמיה הישראלית הלאומית למדעים.

פרופ' פורת הוא מומחה בדיני נזיקין, חוזים וניתוח כלכלי של המשפט. ארבע שנים הוא כיהן כדיקן הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב, ובהנהגתו נוסדו תכניות לימודים שונות, כולל תוכנית הקבלה לתלמידים מצטיינים מן הפריפריה.

פרופ' פורת זכה בפרסים שונים בהם פרס א.מ.ת, פרס חשין, פרס צלטנר ופרס זוסמן.