הרכב ור"ה כיום

פרופ' רון רובין נשיא אוניברסיטת חיפה, הוא יושב ראש ור"ה.

נשיאי האוניברסיטאות, חברי ור"ה האחרים הם:

פרופ' אורי סיון נשיא הטכניון

פרופ' אשר כהן, נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' אריה צבן נשיא אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' אלון חן נשיא מכון וייצמן

פרופ' דניאל חיימוביץ'נשיא אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ׳ אריאל פורתנשיא אוניברסיטת תל אביב

פרופ' מימי אייזנשטדט נשיאת האוניברסיטה הפתוחה

מר ברוך מרזן, מנכ"ל אוניברסיטת חיפה, הוא יו"ר פורום המנכ"לים של ור"ה.

עו"ד רחל בן ארי היא היועצת המשפטית של ור"ה.

גב' דבורה מרגוליס היא ראש מינהל ור"ה.