הרכב ור"ה כיום

פרופ' אריה צבןנשיא אוניברסיטת בר-אילן – יושב ראש ור"ה

הנשיאים האחרים, חברי ור"ה:

נשיא אוניברסיטת אריאל בשומרון

פרופ' דניאל חיימוביץ' – נשיא אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' אלון חן – נשיא מכון ויצמן למדע

פרופ' רון רובין – נשיא אוניברסיטת חיפה

פרופ' אורי סיון – נשיא הטכניון

פרופ' אשר כהןנשיא האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ׳ אריאל פורת – נשיא אוניברסיטת תל אביב

פרופ' מימי איזנשטדט – נשיאת האוניברסיטה הפתוחה

 

פרופ׳ חיים היימס – רקטור אוניברסיטת בן גוריון בנגב, הוא יו״ר פורום הרקטורים של ור״ה

מר ישי פרנקל – מנכ"ל האוניברסיטה העברית בירושלים, הוא יו"ר פורום המנכ"לים של ור"ה.

עו"ד רחל בן ארי היא היועצת המשפטית של ור"ה.

גב' דבורה מרגוליס היא ראש מינהל ור"ה.