הרכב ור"ה כיום

פרופ' אריה צבןנשיא אוניברסיטת בר-אילן – יושב ראש ור"ה

הנשיאים האחרים, חברי ור"ה:

פרופ' אהוד גרוסמןנשיא אוניברסיטת אריאל בשומרון

פרופ' דניאל חיימוביץ – נשיא אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' אלון חן – נשיא מכון ויצמן למדע

פרופ' אשר כהןנשיא האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' אורי סיון – נשיא הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

פרופ׳ אריאל פורת – נשיא אוניברסיטת תל אביב

פרופ' ליאו קורי – נשיא האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' רון רובין – נשיא אוניברסיטת חיפה

 

פרופ׳ עודד רבינוביץ – משנה בכיר לנשיא הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, הוא יו״ר פורום הרקטורים של ור״ה

מר ישי פרנקל – מנכ"ל האוניברסיטה העברית בירושלים, הוא יו"ר פורום המנכ"לים של ור"ה

עו"ד רחל בן ארי היא היועצת המשפטית של ור"ה

גב' דבורה מרגוליס היא ראש מינהל ור"ה